ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE SOSYAL STATÜNÜN, ASALETİN VE TANRISALLIĞIN SEMBOLÜ “MOR RENK”

Doç. Dr. Bilge YILMAZ KOLANCI Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Doğadaki maddelerden boya elde edilmesi, binlerce yıldan günümüze kadar gelen bir sanat ve meslek dalıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve artan talebi karşılamak adına kullanılan sentetik boyalar, çok yakın bir zamana kadar bitki, hayvan gibi organik veya inorganik maddelerin bazı özel işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilmiştir. Özellikle antik dönemde bu maddelerden elde edilen bazı renkler, diğer renklerden ayrıcalıklı tutulmuş, dini hatta siyasi bir sembol haline dönüşmüştür.…

"ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE SOSYAL STATÜNÜN, ASALETİN VE TANRISALLIĞIN SEMBOLÜ “MOR RENK”"

YÜZLERCE YILDIR İNSANLIĞA IŞIK TUTAN ÖLÜMSÜZ FİLOZOF: KONFÜÇYÜS

“On beş yaşımda zihnimi vicdanıma bağladım. Otuzumda dimdik durdum. Kırkımda şüphelerimden kurtuldum. Elli yaşımda ilahi kanunları anladım. Altmışımda uysal bir kulağım oldu. Şimdi yetmişimde, doğruluğu elden bırakmadan kalbimin tutkularının peşinden gidebilirim.” Büyük Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı Konfüçyüs, yüzlerce yırdır insanlığa ışık tutmaya devam ediyor. 1583’te Pekin’e yerleşen Cizvit misyonerleri Çin bilgisi ile kültürünü özümseyip Avrupa’ya aktarıncaya kadar Batı dünyası Konfüçyüs öğretilerinden haberdar değildi. K’ung…

"YÜZLERCE YILDIR İNSANLIĞA IŞIK TUTAN ÖLÜMSÜZ FİLOZOF: KONFÜÇYÜS"

İNANÇ BİR İHTİYAÇ MIDIR? SEMAVİ DİNLERDE SÜMER MİTOLOJİSİNİN ETKİLERİ

Din kavramı her zaman çok karışık, çetrefilli ve kullanışlı bir alan olmuştur. Toplumları bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biri din olarak ifade edilebilir. İnsanları bir şeye inandırmak, bir arada tutmak, bir şeye yönlendirmek, yönetmek ya da diğerlerine karşı bir cephe oluşturmak için dini inanışlar kullanılmıştır. Dini inanışların yaşanılan toplumda bir yeri olsa da din esasında kişesel bir alanı temsil eder. Kişinin bir şeye inanması ya da inanmaması onun kişisel tercihinden başka bir şey…

"İNANÇ BİR İHTİYAÇ MIDIR? SEMAVİ DİNLERDE SÜMER MİTOLOJİSİNİN ETKİLERİ"