MEHMET SELÇUK’LA SÖYLEŞİ

Denizlilife: İlk gülmece dergimiz Teodor Kasap’ın 1870 tarihinde çıkartmış olduğu DİYOJEN adlı dergi. Buradan bakıldığında, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahibiz ilgi konuda. İlk karikatürler de DİYOJEN’de yayımlanmış. Bir karikatür sanatçısı olarak, bu sanatın değerbilirlik anlamında günümüzdeki durumunu belirtir misiniz? Çok partili dönem sonrasında özellikle filizlenip, gelişen karikatür sanatımız Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan ve bu döneme damgasını vurup 1969 yılında Karikatürcüler Derneği’ni kuran Türk karikatürcüleri, hem yurt içi hem de yurt dışı yarışma…

"MEHMET SELÇUK’LA SÖYLEŞİ"