İNANÇ BİR İHTİYAÇ MIDIR? SEMAVİ DİNLERDE SÜMER MİTOLOJİSİNİN ETKİLERİ

Din kavramı her zaman çok karışık, çetrefilli ve kullanışlı bir alan olmuştur. Toplumları bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biri din olarak ifade edilebilir. İnsanları bir şeye inandırmak, bir arada tutmak, bir şeye yönlendirmek, yönetmek ya da diğerlerine karşı bir cephe oluşturmak için dini inanışlar kullanılmıştır. Dini inanışların yaşanılan toplumda bir yeri olsa da din esasında kişesel bir alanı temsil eder. Kişinin bir şeye inanması ya da inanmaması onun kişisel tercihinden başka bir şey…

"İNANÇ BİR İHTİYAÇ MIDIR? SEMAVİ DİNLERDE SÜMER MİTOLOJİSİNİN ETKİLERİ"