BASIN EMEKÇİLERİNİN 60 YILDIR SÜREN DİRENCİ

10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” “MÜCADELE GÜNÜ”

10 Ocak’ı, Çalışan Gazeteciler Günü olarak tanımlamak ne yazık ki mümkün değil… Basın sektöründeki işsizliğin hat safhaya ulaştığı ekonomik kriz ve pandemi koşullarında güvencesizliği, sendikasız çalışmayı, işsizliği, örgütsüzlüğün sıkıntılarını en çok yaşayan grupların başında basın emekçileri geliyor. 10 Ocak, 1961 yılında basın çalışanlarının haklarını yasal güvenceye alan 212 Sayılı Kanunun yasalaştığı gün… Gazetecilerin kararlı mücadelesi sayesinde kanuna karşı çıkan gazete patronlarının geri adım atmak zorunda kaldığı 10 Ocak, yaşanan sorunlar nedeniyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değil basın emekçileri ve meslek örgütleri tarafından “Mücadele Günü” olarak adlandırılıyor. Ekranların karartıldığı, muhalif anlayışın susturulmaya, gazetecilerin cezalandırmaya devam ettiği günümüzde, tüm zorluklara, baskı ve itirazlara rağmen gazetecilikten ödün vermeyen basın emekçilerinin direncinin, gazeteciliği ticari faaliyet zanneden patronların anlayışını dize getireceğinden şüphe duymuyoruz. Bu anlamlı günün 60. Yıldönümünde, tüm zorluklara rağmen gazetecilik ilkeleriyle mesleğini sürdürmeye çalışan tüm basın emekçilerinin haklarına erişmesi için mücadelelerinde yanlarındayız.

GAZETECİLERİN SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKKI

Basın İşkolundaki sendikalaşma oranı sadece % 7,87

Hak ihlallerinin yaşandığı günümüzde 10 Ocak’ı sadece ‘Çalışan Gazeteciler’ günü olarak tanımlamak ne yazık ki mümkün değil. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Raporu’na göre; basın sektöründe güvencesiz ve sendikasız çalışma yüzde 90’ı aştı, 67 gazeteci cezaevinde bulunuyor. “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı son rapor olan Temmuz 2020 istatistiklerine göre “Basın, yayın ve gazetecilik” iş kolundaki toplam kayıtlı çalışan sayısı 86,505’tir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) TGS ile paylaştığı verilere göre “Türkiye’de 4/a sigortalı olarak çalışan gazeteci sayısı” Eylül 2020 itibariyle 17.551’dir. Türkiye Gazeteciler Sendikası “Basın, yayın ve gazetecilik” iş kolundaki toplam sendikalaşma oranının %7,87 olduğunu açıkladı. Genel sendikalaşma oranının %13,66 olduğu düşünüldüğünde, basın sektöründeki sendikalaşma ve örgütlenme hakkındaki durumun mücadeleyi gerektirdiği ortadadır.” 

GAZETECİLİK ALEYHİNE DÜZENLEMELERİN KARŞISINDAYIZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün her yıl açıkladığı dünya basın özgürlüğü endeksinin 2020 verilerine göre 180 ülke arasında 154. sırada yer alan ükemizde; gazeteciler sadece gazetecilik yaptığı için haksız yere tutuklanmakta; pandemi sürecinde işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalan gazeteciler, çok düşük ücretlere mecbur bırakılmakta, sağlıklarını hiçe sayan çalışma koşulları dayatmalarıyla karşı karşıya kalmakta, güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılmakta, Basın İş Kanunu’nda gazetecilik aleyhine yasal düzenlemelerle haklarından yoksun bırakılmaktadır.

2021 YILINDA DAYANIŞMAYI ÖRGÜTLEYECEĞİZ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin; internette yaşanan ifade özgürlüğü ihlalleri hakkında hazırladığı EngelliWeb raporuna göre, Türkiye’de internet ortamında yayınları düzenleyen 5651 sayılı kanunun yaklaşık 13 yıl önce yürürlüğe girmesinden sonra Ekim 2020 itibariyle en az 450 bin web sitesine, 140 bin URL’ye ve 42 bin tweet’e engelleme yapılmıştır. Hak ve hürriyetlerin engellenmesi konusunda AKP iktidarının kötü karnesi ortadadır. Haksız tutuklamaların, adil yargılanma hakkının engellenmesinin, basına yönelik sansürün ortadan kalkmasının yolu, birarada mücadeleden geçiyor. Tüm baskı ve engellemelerin karşısında; 10 Ocak’ın 60. Yılında; ülkemiz demokrasisine katkıları, halkın haber alma hakkına erişimini sağlama çabaları için tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Basın emekçilerinin sesini çoğaltmanın, hak mücadelelerinde yanlarında olacağımızın, meslek odaları ve sendikaların taleplerinin takipçisi olarak, 2021 yılında dayanışmayı örgütleyeceğimizin sözünü veriyorum.

Bir cevap yazın