DENİZLİ ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Eğitimci Arkadaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları Hepinizi Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanlığı ve mensupları adına saygıyla selamlıyorum.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının öğretmenler ile paylaşılmadan 12 madde halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilerek hızlı bir şekilde onaylanması; kabul edemeyeceğimiz durumları ortaya çıkarmıştır. Komisyon sürecinde sendika olarak konu ile ilgili eksiklikleri ve doğacak sorunları belirtmemize rağmen ilgili taslakta herhangi bir değişiklik yapılmadan bu kanun onaylanmıştır. Kamuoyuna “60 yıllık özlemin bittiği” şeklinde duyurulsa da bu kanun onaylanan şekliyle öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Öğretmenin bütün meslek hayatını etkileyecek bir kanun 12 maddeden ibaret olmamalıdır. Ayrıca kanun maddesinde yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları ise öğretmenlere sınavla maaş artış vaadinden öteye gitmeyen bir uygulama olacaktır.

Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ‘öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir’ olarak ifade edilir. Bizler öğretmenler arasındaki mevcut sözleşmeli, ücretli ve kadrolu ayrımına karşı çıkarken bunlara bir de uzman öğretmen ve başöğretmen ayrımının dahil edilecek olması öğretmenler arasındaki iş barışını baştan bozmaktadır.

Bize göre lisans eğitimini başarı ile bitirmiş, ilgili atama süreçlerini tamamlamış ve MEB bünyesinde göreve başlamış, yıllar içinde tecrübe edinmiş her öğretmen zaten birer UZMANDIR! Bu sınavlara gerek yoktur.

Ülkemizin dört bir tarafında görev yapan Anadolu Eğitim Sendikası üyesi öğretmenlerimiz 6 Ocak 2022 tarihinde HER ÖĞRETMEN UZMANDIR kokartı ile derse girerek bu ayrıma dikkat çekmiştir.

Mayıs ayında yayımlanan yönetmelik sonrası Anadolu Eğitim Sendikası olarak Danıştay’a dava açarak, sınav yapılmasının ve bu sınavın beraberinde getireceği sakıncalı durumların iptalini talep ettik. 19 Kasım 2022 tarihinde sınav yapılacağı açıklandıktan sonra biz bu sınavın eğitim süreçlerine zarar vereceğini, öğretmenlerin gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini ve eğitim-öğretim süreçlerinin tüm paydaşlarının motivasyonlarını düşüreceğini savunuyoruz. Öğretmenlere dinlenme zamanları olan yaz tatilinde zorunlu videolar izletilmiştir.

Biz Anadolu Eğitim Sendikası olarak sınava karşıyız çünkü,

bu sınavın yapılması öğretmenler odasında ayrımcılığa neden olacaktır.

Biz Sınava karşıyız çünkü, bu uygulama sınavla maaş artırımından öteye gitmeyecek ve aynı işi yapan, aynı sınıfa giren, aynı konuyu anlatan, aynı sorumluluğu paylaşan öğretmenlerin çalışma barışını zedeleyecektir.

Biz Sınava karşıyız çünkü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ‘öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir’

Biz Sınava karşıyız çünkü, yapılandırmacı eğitim anlayışı odaklı bir eğitim süreci yürüten özverili öğretmenlerimize, tamamen ezbere dayalı bir sınav dayatılamaz inancındayız.

Biz Sınava karşıyız çünkü, bu sınav öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen bir uygulama olacaktır.

Biz Sınava karşıyız çünkü, verilen uzmanlığın branşlar ile hiçbir ilgisi yoktur. Sınavla uzman olan bir öğretmen kendi branşı ile ilgisi olmayan bir eğitime maruz kalacak ve sonrasında sınavına girecek.

Biz Sınava karşıyız çünkü, velilerin şimdiden öğrencilerini uzman-başöğretmen unvanı olan öğretmenlere kayıt ettirme telaşı yaşadığı göz önüne alınırsa yapılacak olan sınav sonrasında bu durum okullarda kaos meydana getirecektir.

Değerli katılımcılar;

BİZLER verilecek olan unvanların da iptalini istiyoruz. Çünkü öğretmenler odasındaki tüm öğretmenler tek bir statüde olmalıdır.

En düşük devlet memuru maaşı alan, yoksulluk sınırının yarısından dahi az geliri olan öğretmenlerin tümünün gelirleri artırılmalı; yapılacak düzenleme ile tüm öğretmenler insan onuruna yakışır bir gelir seviyesine getirilmelidir. Görev sürecinde kıdemi dolan her öğretmen unvansız, sınavsız ve şartsız olarak tazminat ve tüm özlük haklarından yararlanmalıdır.

SONUÇ OLARAK;

Bugün ülkemizde öğretmen yetiştirme süreçlerinde hizmet öncesi, hizmet içi, hizmet sonrası süreçleri kapsayan ve ihtiyaçları karşılayan gerçek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. Mevcut haliyle bu meslek kanunu bırakın mevcut sorunları çözmeyi, var olan sorunları daha da artırmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2022-2023 yasama yılı açıldığında yapılması gereken ilk iş tüm paydaşların katılımı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden ele alınarak düzenlenmesidir.

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı bugün yaptığımız iş bırakma eylemi sadece bir ikazdır. Öğretmenlerimizin lehine gerekli adımlar atılmazsa Anadolu Eğitim Sendikası olarak eylemlerimizin devam edeceğini buradan herkese bildirmek isterim.

VE SON OLARAK;

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaşanan sorunlara duyarsız kalmayan tüm eğitim sendikalarını Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu konuda bir arada ve tek ses olmaya davet ediyoruz.

Ayşe KAN

AES Anadolu Eğitim Sendikası

Denizli İl Başkanı

Bir cevap yazın