BARO BAŞKANI DEMİRDÖĞER: CMK ÜCRETLERİNDE GERÇEK İYİLEŞTİRME İSTİYORUZ

Bugün, TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir.Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme 23.07.2022 tarihli açıklamada ifade edildiği üzere tüm baroların ortak talebi ve kararlılığının yansımasıdır.

Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır.

Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma için külfete dönüşen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez.

AAÜT’nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez.

Biz, Denizli Barosu avukatları olarak bir kez daha yineliyoruz; barolarımızın ortak kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.

Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.

Bilinsin ki bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler belirleninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Bizi duyun, sesimize ve taleplerimize kulak verin.

Denizli Barosu Başkanı

Av. Adnan DEMİRDÖĞER

Bir cevap yazın