Denizli Barosu Yönetim Kurulu BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

1992 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından karar alınan 3 Aralık ‘Uluslararası Engelliler Günü’ Dünya genelinde engellilerin hayatını kolaylaştırmak için sorunlarının dile geldiği, engellilerin yaşamlarına ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlayan bir gün olsa da dünyada, ülkemizde ve ilimizde yapılan faaliyetler, etkinlikler, basın açıklamaları ile kamusal ve toplumsal çözümler maalesef yetersiz kalmaktadır.

Yapılan düzenlemeler ile sorunların çözümüne yönelik bir takım olumlu adımlar atılmasına karşın, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarında eksik kaldığı, kamusal ve özel yaşam alanlarına erişiminin önündeki engellerin ortadan kalkmadığı, herhangi bir ayrım yapılmadan  hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanamadıkları görülmektedir.

Tüm imkansızlıklara rağmen Denizli Barosu olarak, engelleri aşma konusunda gerekli katkıyı sağlayacağımızı, sınırlı ve bencil zihinlerde “engelli”den öte; “engellenen” kardeşlerimize ve meslektaşlarımıza, zihinlerdeki engellerin kalktığı, diğer yurttaşlarla eşit koşullarda haklarını kullanmaları için destek olacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla sunarız.

Denizli Barosu Yönetim Kurulu

Adına

Baro Başkanı

Avukat Müjdat İLHAN

Bir cevap yazın