DSO, MERMER SEKTÖRÜNDEKİ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ

ARTIRILMIŞ/SANAL GERÇEKLİK ORTAMINA TAŞIDI

Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından yürütülmekte olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Denizli Mermer & Traverten Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Yenilikçi Yaklaşım ve Yerel İşbirliği” isimli Avrupa Birliği projesinde sona gelindi.

Mermer-traverten sektörüne yönelik iş güvenliği eğitimlerinin sanal/artırılmış gerçeklik ortamında sunulmasını amaçlayan projenin kapanış toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü Denizli Anemon Otelde gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığından Başkan Yardımcısı Emrah Tekin ve İş Müfettişi Alper Hancı’nın konuk olarak katıldığı toplantıya, Sosyal Güvenlik Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Samet Tunay Gündüz, Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serter ve sektör temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ile ortak sağlık güvenlik birimi temsilcileri iştirak etti.

Toplantının açılışında bir proje sunumu gerçekleştiren Proje Koordinatörü ve DSO Proje ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Tillem, proje kapsamında Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mermer ve traverten sektörüne yönelik sanal gerçeklik iş güvenliği eğitimlerinin verilebileceği salonların kurulumunun tamamlandığını belirtti. İş güvenliği eğitimlerinde sanal gerçeklik uygulamaları kullanımının çok yeni bir kavram olmadığını ancak bu projenin yenilikçi yanının sanal gerçeklik ortamında gerçek mermer fabrika ve ocaklarındaki çekimlerin kullanılması olduğuna dikkat çeken Tillem, “Mermer ocak ve fabrikalarında 360° gerçek ortam çekimleri gerçekleştirildi. Bu çekimler üzerine sanal/artırılmış gerçeklik ortamında sunulan oyunlaştırılmış, yenilikçi eğitim içerikleri oluşturuldu. Böylece eğitim alan çalışanın gözlüğü taktığında içinde olduğu sanal gerçeklik ortamının, gerçek bir mermer fabrikası ya da ocağı olması sağlandı. Ve bu ortamda 100’den fazla kaza senaryosu üzerine eğitim içerikleri oluşturuldu.” dedi.

Projede istenilen sonuçlara ulaşabilmek için yerelde yaratılan işbirliği ve güç birliğine vurgu yapan Tillem, “Proje kapsamında yürütme ve danışma organı olarak görev yapan Komite isimli bir yapı oluşturduk. Komite 11 Paydaş Kurumdan, 7’si iş güvenliği uzmanı 17 temsilciden meydana geldi ve projenin başından sonuna kadar projenin yürütülmesinde aktif görev aldı.” dedi.  

DSO Yönetim Kurulu Üyesi Samet Tunay Gündüz, projede görev alan ve katkı koyan tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, her projenin yürütme sürecinin zorlu olduğunu ancak DSO olarak özellikle bu projede sıra dışı engellerle de karşılaşıldığını belirtti. Projenin uygulamasının pandemi dönemine rastladığını belirten Gündüz, “Pandemi koşullarında projeye start vermek ve uygulamak zorunda kaldık. Bir araya gelmekte zorlandık, uzaktan çalıştık. Ayrıca pandemi, özellikle sanal gerçeklik uygulamalarına olan ilgiyi olağanüstü artırdı ve bu çerçevede ekipman, cihaz ve yazılım maliyetleri de aşırı derecede yükseldi. Bir de bunlara ilave olarak, projenin tam ortasında bir kur krizi ve kur dalgalanması dönemine maruz kaldık. Bu dönemlerde proje bütçesini yönetmek hiç de kolay olmadı.” dedi. Fark yaratacak ve değer katacak sanal gerçeklik ortamındaki iş güvenliği eğitimlerini sürdürmek üzere herkese görevler düştüğüne dikkat çeken Gündüz, “Ben işverenlerimizden, çalışanlarına yönelik zorunlu veya zorunlu olmayan iş güvenliği eğitimlerinin bir bölümünün mutlaka eğitim salonlarımızda verilmesi konusunda önderlik etmelerini rica ediyorum. İş güvenliği uzmanlarımızdan ve insan kaynakları yöneticilerimizden de iş güvenliği eğitimlerinde bu salonları aktif şekilde kullanmalarını bekliyorum.” şeklinde çağrı yaptı.

Bu çağrıyı yineleyen DENMERDER Başkanı Mehmet Serter de, projenin kapanış toplantısı ile son bulduğunu ancak mermer sektörü için ise bunun yeni bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı. DENMERDER’in de her aşamasında aktif görev aldığı proje kapsamında iş güvenliği konusunda gerçekten fark yaratacak sanal gerçeklik eğitimlerinin kurgulandığını ve bu eğitimlerin sunulacağı ortamların Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulumunun tamamlandığını belirten Serter, “Çok tehlikeli sınıfta yer alan mermer traverten sektöründe yaşanması muhtemel iş kazalarının sonuçları maalesef çok ağır olabiliyor. Bunu hem işveren hem çalışanlarımızın bilmesine rağmen, iş güvenliği konusundaki kurallar ve talimatnamelerin uygulanması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmediğini görüyoruz. Bu noktada projede oluşturduğumuz sanal gerçeklik eğitimleri kapsamında, çalışanlarımızın uyarıları dikkate almadığında, koruyucu ekipmanları kullanmadıklarında başlarına gelecek kazaların simüle edilerek bunların sanal ortamda çalışanlara deneyimletilebildiği bir iş güvenliği eğitimi olanağının sağlanması sektörümüz için çok önemlidir.  Bundan sonra iş bize yani sektöre düşüyor. Buradan sektör temsilcilerimize sesleniyorum. Lütfen çalışanlarımızı bu artırılmış/sanal gerçeklik eğitimlerine gönderelim. Yeni işe başlayacak çalışanlarımızın da işe başlamadan önce bu eğitimleri almalarını, sanal gerçeklik ortamında gerçek fabrika ve ocakları tanımalarını, tehlikeleri, riskleri görmelerini, öğrenmelerini sağlayalım.” dedi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığından Başkan Yardımcısı Emrah Tekin de konuşmasında, bir İş Başmüfettişi olarak iş güvenliği konusunda böyle bir projenin uygulanmasından ve bu projenin kapanışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İş müfettişi olarak kendilerinin iş yerlerinde denetimlerle sorumlu olduğuna değinen Tekin, “Bu denetimler sonucu idari para cezası uyguladığımız durumlar da oluyor. Fakat sizlerle bizim amacımız ortak: iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak. Bu noktada 2012 yılında 6331 sayılı Kanun uygulanmaya başladığından bugüne denetim ve teftişlerimiz, cezalandırıcı olmaktan ziyade önleyici niteliğinde.” dedi.

Proje kapanış toplantısı, projede görev alan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdimi ile sona erdi.

Bir cevap yazın