DTO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: WOMEN-UP KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN-UP) Projesi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu projenin Sözleşme Makamı ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Proje, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile desteklenen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” hibe başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) oluşturulmuştur.

       Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Kadın girişimcilere ait 05.03.2012 tarihinden sonra kurulan işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır.

      21 Şubat 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden ön başvuruları başlamış olan Women-up projesinin kesin kayıt süreci 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu çerçevede projenin yararlanıcısı olan Denizli ilinin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir. Kontenjanını dolduran Denizli ili için ek kontenjan talebi olumlu karşılanmış ve 100 kadın işveren için daha kontenjanımız açılmıştır. 20 ay süreyle 2022 yılında Temmuz ayından itibaren 5150 TL olarak güncellenen mali destek tutarında destek sağlanması söz konusudur.

Ayrıca SGK prim ve teşvikleri veya diğer Kamu Kurumlarında alınan destekler women-up projesi başvurusuna engel değildir.

Denizli ilindeki kadın işverenlere ulaşılması ilimizin projeden verimli bir şekilde yararlanması açısından önem arz etmektedir.

İŞVERENLER İÇİN GEÇERLİ ŞARTLAR

 • Hibe desteği için başvuran girişimci kadın olmalıdır.

Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalıdır.

 • İşyeri Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde olmalıdır.
 • İşletme 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.
 • İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (hiç işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 işçi olmalıdır. Birden fazla işyeri varsa toplam çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
 • İşyerindeki son 1 yıllık ortalama işçi sayısına ilave olarak kadın bir işçi istihdam edilmelidir.
 • İstihdam edilecek kadın işçi Proje Başvuru Çağrısının yayınladığı 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı ve bu işçinin işe giriş bildirgesi verilmiş olmalıdır.
 • İşveren Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olmalıdır.
 • İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olmalı yada yapılandırılmış olmalıdır.
 • Bir kadın girişimcinin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabilir.

İLAVE İŞE ALINACAK İŞÇİ İÇİN KOŞULLAR

 • İlave olarak işe alınan işçi kadın olmalıdır.
 • Kadın işçi 65 yaşından küçük olmalıdır.
 • Kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı) almamalıdır.
 • İşe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olmalıdır.
 • İşverenin birinci derece akrabası (anne/çocuk) olmamalıdır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Ön Başvurular E-Devlet ekranında başvuruya açılmıştır. Uygunluk kriterlerini karşılayan kadın işverenler işçi alımını (işe giriş bildirgesini ve prim hizmet beyanlarını gerçekleştirdikten sonra) ön başvurularını E-Devlette arama kısmına “women up” veya “kayıtlı kadın istihdamı” olarak  aratıp yada aşağıdaki web sitesinde Başvuru yap putonuna tıklayarak gerçekleştirebilirler. Ön Başvuru tamamlandığında işverene randevu saati SMS ile bildirilecek ve randevu saatinde istenen belgelerle SGK Denizli İl Müdürlüğü women up ofisinde kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org

Bir cevap yazın