MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2022 tarih ve 401 sayılı oy çokluğu ile aldığı kararda satış yetkisi istenen taşınmazlar içinde , Merkezefendi Belediyesi Çakmak Mahallesi, 9272,9273,9275,9276,9277 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 numaralı parseller de  bulunmaktadır. Bahsi geçen parsellerin,  06.08.1998 tarih 3518 sayılı encümen kararı ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınması kararlaştırılmıştır. Satın alma işlemi o dönemde toplu konut projesine dahil olan kişilerin yatırdığı bedeller ve bağışlar ile yapılmıştır.06.08.1998 tarih ve 3518 sayılı encümen kararı ve 01.09.1998 tarihli arsa ofisi ile yapılan protokol de bunu açıkça göstermektedir. Bu sebeple söz konusu parseller gecekondu dönüşüm uygulama yönetmeliğine uygun olarak kullanılmalı, en temel yaşam haklarından birisi olan barınma hakkını kullanamayan vatandaşlara konut üretilmelidir.

Odamız başkanlığınca, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 11/08/2022 tarih 1068 sayılı kararı  ile bu işleme dayanak Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2022 tarih ve 401 sayılı oy çokluğu ile alınan ve belediye taşınmazlarının satışına ilişkin işlemlerin iptali isteği ile dava açılmıştır.

 İşbu davada, öncelik ve ivedilikle uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceğinden idarenin savunması alınmadan YÜRÜTMENİN  DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ yargılamanın duruşmalı olarak yapılması talep edilmiştir.

Dava konusu edilen işlemlerin devamı ile 01.09.2022 ve 08.09.2022 tarihlerinde yapılacak ihalelerde taşınmazların satılması halinde  telafisi imkansız zararlar doğabilecektir.  Kaldı ki satış işleminin yürütmeyi durdurma konusunda verilecek karara kadar ertelenmesi kamusal hiçbir zarara da yol açmayacaktır.

 Açılan davada yürütmeyi durdurma konusunda bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleme bağlı  satış işlemlerinin durdurulması için Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı talepte bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın