Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)

Hibe Başvurusu Başladı

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN UP) Projesi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu projenin Sözleşme Makamı ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Proje, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Projenin toplam bütçesi yaklaşık 29,5 milyon Avro ’dur. Mali destek kapsamında yaklaşık 25 milyon Avro hibe desteği ödemesi yapılacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile desteklenen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) oluşturulmuştur.

Proje kapsamında bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak destek sağlanacak iller Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. İllerin kontenjanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7 ilde uygulanacak olan projede kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdama katılması amaçlanmakta ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Aynı zamanda kadın girişimciliğinin desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edecekleri ve yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları beklenmektedir.

İller Kontenjan (Kişi)

Ankara 900

İstanbul 1.000

Denizli 400

Aydın 400

Samsun 500

Kahramanmaraş 400

Şanlıurfa 400

TOPLAM 4.000

Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listede yer açılması durumunda yedek listeden kesin listeye aktarım yapılacaktır. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) hibe başvuruları 21.02.2022 tarihinde başlamıştır.

DESTEKTEN YARARLANABİLECEK İŞVERENLER İÇİN GEÇERLİ ŞARTLAR:

• Hibe desteği için başvuran girişimci kadın olmalıdır. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalıdır.

• İşyeri Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde olmalıdır.

• İşletme 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.

• İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (hiç işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 olmalıdır. Birden fazla işyeri varsa toplam çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

• İşyerindeki son 12 aylık ortalama işçi sayısına ilave olarak kadın bir işçi istihdam edilmelidir.

• İstihdam edilecek kadın işçi Proje Başvuru Çağrısının yayınladığı 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı ve bu işçinin işe giriş bildirgesi verilmiş olmalıdır.

• İşveren Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olmalıdır.

• İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olmalıdır.

• Bir kadın girişimcinin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabilir.

İLAVE İŞE ALINACAK İŞÇİ İÇİN KOŞULLAR:

• İlave olarak işe alınan işçi kadın olmalıdır.

• Kadın işçi 65 yaşından büyük olmamalıdır.

• Kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı) almamalıdır.

• İşe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olmalıdır.

• İşverenin birinci derece akrabası (anne/çocuk) olmamalıdır.

Bir cevap yazın