MALİYET ARTIŞLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DURMA NOKTASINA GETİRMİŞTİR


.
İnşaat malzemeleri fiyatlarına geçtiğimiz aylarda yapılan ve son 20 yılda emsali görülmemiş olan aşırı zamlar, konut yatırımları başta olmak üzere birçok inşaat yatırımının askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olmaktadır. TÜİK tarafından en son açıklanan Eylül ayı “İnşaat Maliyet Endeksi” bir önceki yıla göre %40 oranında artmıştır. Bu rakam aynı tarihler arasındaki “Tüketici Fiyat Endeksi” artış oranının tam 2 katına rast gelmektedir. “İnşaat Maliyet Endeksi” içinde yer alan demir, çimento, cam, ahşap malzeme ve türevleri gibi ana inşaat malzemelerindeki fiyat değişiklikleri incelendiğinde ise bazı kalemlerde son 1 yılda %100’ün üzerinde fiyat artışları yaşandığı gözlenmektedir.
Ülkemizde inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin önemli bir çoğunluğu ne yazık ki yurt dışından ithal edilmektedir. Pandemiyle birlikte özellikle yurt dışı menşeili malzemelerin tedarik edilmesinin zorlaşması, artan döviz kurları ile birlikte yurt içi üreticilerinin ihracata yönelmesi ve son günlerde yaşanan Türk Lirasının aşırı değersizleşmesiyle birlikte inşaat maliyet artışları reel olarak bir önceki yıla göre %50’nin üzerine çıkmıştır. Bunun yanında, piyasanın bu spekülatif yapısından faydalanmak isteyen bazı tedarikçi firmalar, stokçuluk ve kartelcilik yöntemleriyle rekabeti yok ederek fiyat birliği politikası gütmektedirler. Bunun en önemli örneği olarak, kentimizdeki hazır beton fiyatlarının komşu illere göre neredeyse %50 daha fazla olması ve bazı ilçelerdeki hazır beton fiyatlarının merkez ilçelerden daha ucuz olması Denizlili inşaat yatırımcısını kaygılandırmaktadır.
Merkezi hükümetin inşaat sektöründeki belirsizliğe karşı acilen bir önlem geliştirerek, en başta malzeme fiyatlarındaki fahiş artışlara müdahale etmesi, tekelleşmenin kaldırılması ve kısa vadede inşaat sektörünü istikrarlı bir zemine oturtması kaçınılmazdır. İnşaat faaliyetlerinin ilk aşaması olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için gerek sektördeki gerekse ulusal ekonomik çerçevedeki belirsizlikler derhal ortadan kaldırılmalıdır. 25.11.2021
TMMOB
MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

Bir cevap yazın