MODA TEDARİK ZİNCİRİNDE TEHLİKELİ KİMYASALLARIN İKAMESİ İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER

          Sayın üyemiz;

          Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit – GİZ Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve BESTSELLER, DELTEX, LINDEX, FashionCub tarafından oluşturulan, Stratejik Birlik (STA) tarafından yürütülmekte olan  “Moda Tedarik Zincirinde Tehlikeli Kimyasalların İkamesi için Dijital Çözümler (DSHC)” Projesinin fonlaması  Alman Federal Kalkınma Bakanlığı’nın (BMZ) develoPPP.de programı kapsamında yapılmaktadır ve bir kamu-özel sektör iş birliğidir.

          Proje kapsamında, ulusal ve uluslararası mevzuatların, toplumsal taleplerin, uluslararası markaların ve perakendecilerin ortaya çıkan gereksinimlerini göz önüne alarak, kimyasal ve çevresel performansı iyileştirmek ve ulusal ve uluslararası standart ve sertifikasyonlar tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamak amacıyla tekstil endüstrisi için bir destek programı başlatılmıştır. 

          Program, katılımcı tesislerde bir envanter aracının etkin bir şekilde uygulanması için dijital eğitim formatlarının yanı sıra kimyasal ürünler için dijital kimyasal envanter ve uygunluk bilgilerine erişim sağlamaktadır. Katılımcı tesisler, dijital kimyasal envanterlerini sistematik olarak oluşturup güncellemekte ve envanter verilerini ilgili paydaşları /potansiyel alıcıları ile paylaşabilmektedirler. Böylece tesisler, sürdürülebilir büyümeye devam ederken uygun olmayan kimyasalları yönetme ve ikame etme ve insanları ve sağlıklı bir ekosistemi koruma kapasitesi geliştirme imkanına sahip olmaktadır.

          Programa dahil olan tesislerin proje süresince faydalanabilecekleri:
• Etkili ve verimli bir dijital kimyasal envanter oluşturmak ve düzenli olarak güncellemek için bir dijital envanter aracına ücretsiz erişim,
• Markalardan, yasal ve toplumsal gereksinimlerden doğan gereksinimleri karşılamak için çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler yoluyla kimyasal yönetimi konusunda bilgi ve beceriyi geliştirmek için destek,
• Uygunsuzluk ve tehlikeli kimyasalların belirlenmesi ve ikame planı hakkında bilinçli karar verilmesi için destek,
• MRSL uyumlu kimyasal ürünlere ilişkin bilgiler ve bunlara erişimi iyileştirmek için dijital bir platform ve paydaş sürecine dahil olmak şeklinde özetlenebilmektedir.

Projenin hedef kitlesinde döngüsel ekonomiye odaklanan, çevreye duyarlı üretim konusunda gittikçe sıklaşan standartların (ZDHC gibi), Yeşil Mutabakat, Alman Tedarik Zinciri Yasası ve benzeri uluslararası yasal düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak ve bu şekilde hem rekabetçi piyasa içerisinde kendi sürdürülebilirliklerini sağlamak hem de doğaya daha saygılı üretim yaparak iklim değişikliği ile mücadelenin bir parçası olmak isteyen işletmeler yer almaktadır. Proje dahilinde hazırlanmış olan 7 modülden oluşan çok detaylı eğitim programları ile eğitime katılan firmaların kimyasal yönetimi konusunda yetkinliklerinin üst seviyede arttırılması mümkün olacaktır.

          4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı kaydına  Video / Website  linkinden ulaşabilmektedir.

          Öncelikle https://login.thebhive.net/signup  bağlantısı üzerinden 3. Bölümde “Invited by” altında davet eden kurum olarak GIZ yazıp kayıt olunarak,

ardından e-postanın ekinde bulunan Letter of Intent dokümanının 2.sayfasında bulunan boş kısımların doldurup tarafımıza agundogan@dto.org.tr adresine e-posta gönderilmesi durumunda iki sene ücretsiz olarak sistem kullanımınıza sunulacağı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.

          Ayrıca ilgili proje ekibi size hem kurulum, hem de sonrasında üyeliğiniz boyunca kullanımı konusunda ücretsiz destek verecektir. 

          16 Eylül tarihinde saat 14:00 de başlayacak Eğitim Programı kapsamında 7 Modülden oluşan türkçe eğitimler aşağıdaki başlıklar altında sizlere tanımlanacaktır.

          kimyasal yönetimi,

          kimyasal haritalandırma,

          kimyasal yönetimi bilgi kaynakları,

          izlenebilirlik, izlenebilirliğin sağlanması,

          tehlikeli kimyasallar ve listesi,

          kimyasal önceliklerin tanımlanması ve dokümante edilmesi, kimyasal satın alma pratikleri, kimyasal risk yönetimine hazırlık, tehlikeli kimyasal kontrol edilmesi ve riskleri,

          atık su ile ilgili bilgilendirme

          Bilgilerinize sunulur.

Bir cevap yazın