“Kırsal Yerleşim Özelliği Taşıyan Mahalleler, “Kırsal Mahalle” Olacak.”

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Nilgün ÖK; TBMM Genel Kurulunda yasalaşan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Ök, büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan kırsal yerleşim bölgelerine yönelik su ücretlerinde ve emlak vergilerinde indirim gibi çeşitli kolaylıklar getiren, bütçeleme sisteminde performans ve hesap verilebilirliği kolaylaştıran ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını kaydetti.Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişikliğe gidildiğini ifade eden Milletvekili Ök, “Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek.” söyleminde bulundu.
“Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak; alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak.” dedi.

Milletvekili Ök, “İçme ve kullanma suları için alınacak ücretin, en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek. Ayrıca orman köyü, kasabası veya beldesiyken mahalleye dönüşen yerlere mevzuat ile tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların hangisi düşükse o devam edecek. Böylece kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezindeymiş gibi ödemesi gereken vergi ve tarifeler hakkaniyet ölçüsünde düzenlenmiş oldu.” dedi.
“Performans Esaslı Program Bütçe Uygulamaya Alınıyor.”
Modern bütçeleme yaklaşımları esas alınarak oluşturulan performans esaslı program bütçenin uygulama sürecinin başlatılması ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinleştirilmesi ile kamu harcamalarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artacağını söyleyen Ök, “TBMM bütçe hakkını daha etkin şekilde kullanacak. Faaliyetleri esas alan fonksiyonel bütçe yerine performans bazlı program bütçe uygulamasına geçilecek. Böylece bütçe daha sade, anlaşılır, ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuşmuş olacak. Tüm gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bu bütçeleme sistemini; Kasım ayında görüşmeleri başlayacak olan 2021 yılı bütçemizde uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ök, depremler ile belediyelere sağlanan ve geri ödenemeyen kredilerin terkin edilmesi ve Ar-Ge kapsamındaki çalışmaların salgın nedeniyle 1 yıl daha uzaktan yapılabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunun Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir cevap yazın