PAÜ, Erasmus+ KA2 İklim Değişikliği Eğitimi Projesinin Tek Üniversite Ortağı Oldu

“Çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalı bir eğitim oyunu kullanan STEM yaklaşımıyla doğal afetlerin anlaşılması yoluyla iklim değişikliği etkisinin orta öğretim öğrencilerine öğretilmesi” konulu STEM4CLIM8 isimli 2020 Erasmus+ Ana Eylem 2-Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar Projesinin tek Türkiye ortağı ve tek üniversite ortağı Pamukkale Üniversitesi oldu.

“Çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalı bir eğitim oyunu kullanan STEM yaklaşımıyla doğal afetlerin anlaşılması yoluyla iklim değişikliği etkisinin orta öğretim öğrencilerine öğretilmesi” konulu STEM4CLIM8 isimli 2020 Erasmus+ Ana Eylem 2-Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar Projesinin İngiltere Ulusal Ajansı tarafından fonlanması onaylandı.

Tek Türkiye ve tek üniversite ortağı Pamukkale Üniversitesi olan projenin ekibinde Doç. Dr. Arzu Yakar, Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü, Doç. Dr. Zeha Yakar ve Öğr. Gör. Meltem Balaban yer almakta.

Pamukkale Üniversitesi proje ekibi adına Öğr. Gör. Meltem Balaban, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Proje ortaklık anlaşması Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından imzalandı ve projenin başlangıç toplantısı çevimiçi olarak yapıldı. Projede sanal gerçeklik teknolojisi de kullanılarak orta öğretim öğrencilerine meteoroloji ve klimatoloji konuları hakkında eğitim verilmesi ve iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 2 yıllık ve toplam bütçesi 292,492€ olan proje kapsamında proje konusuna yönelik yenilikçi eğitim materyalleri geliştirilip pilot uygulamalar yapılacaktır. İngiltere koordinatörlüğünde yürütülecek olan projenin Türkiye dışındaki diğer ortakları Portekiz, Hollanda ve Yunanistan’da yer almaktadır. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan proje ekibimiz proje konsorsiyumuna uzmanlık alanları dâhilinde akademik destek verecektir. Aynı proje ekibi 2016-2018 yıllarında gerçekleştirilen, Pamukkale Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü yaptığı UNINANO lisans öğrencileri için nanoteknoloji eğitimi projesinde de görev almıştır. Geçmişte projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübe birikiminin görev aldığımız tüm projelerde önemli katkılar sağladığını deneyimledik, edindiğimiz bu deneyimlerin yeni projemiz olan STEM4CLIM8 projesine de büyük katkılar sağlayacağı inancındayız. Günümüzde küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğini konu alan STEM4CLIM8 projesi kapsamında geliştirilecek olan yazılı/basılı/dijital eğitim materyallerinin ulusal ve uluslararası boyutlarda eğitime yenilikçi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”

Bir cevap yazın