Türk Tabipler Birliği’nden açıklama

Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah kullanımı konusunda yaptığı açıklamaları reddediyoruz. Spekülasyona açık, gayri nizami güçlerin karıştığı uluslararası mücadelede, ülkemizi yaralamaya dönük sonuçlar yaratacak, herhangi delili olmayan bir konuda, kendi fikirlerini Türk Tabipler Birliği’nin temsilcisi sıfatıyla kamuoyuna açıklaması kabul edilemez.

Türk Tabipler Birliği,

•     Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

•     Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

•     Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

•     Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

•     Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

Meslek kuruluşumuzun misyonunun ötesinde, kendi siyasi görüşlerini Türk Tabipler Birliği’nin görüşleriymiş gibi kamuoyuna sunmaktadır. Türk hekimlerini temsil edememektedir.

Meslek kuruluşumuza verdiği zararlar ancak derhal istifa etmesi ile son bulacaktır.

Denizli Tabip Odası

Bir cevap yazın