BAŞKAN ERDOĞAN: “PROJEMİZ, DENİZLİ SANAYİSİNE ÇAĞ ATLATACAK”

DTO TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETİM MERKEZİ İŞBAŞI YAPTI

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ın hizmet binalarında oluşturduğu Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yönetim Merkezi’ndeki teknik ekip, işbaşı yaptı. DTO üyeleri ile ilgilileri bilgilendirmek üzere bir webinar düzenleyen ekibe başarılar dileyen Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği’nden %100’ü hibe 5 milyon Euro’luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir; ilimiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Sanayi Bakanlığımız tarafından, ülkemizdeki TOBB’a bağlı odalar arasından seçilen 2 büyük projeden biridir.Denizli Ticaret Odamızda, projemiz için bir yönetim merkezi oluşturduk. Teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli’mizde çığır açacak ekibimize, kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” dedi. Hemşehrilerine de çağrıda bulunan Erdoğan, “Sizlerden ricam; bu merkezimizle temasa geçip, fikirlerinizi bizimle paylaşmanız ve bu imkândan faydalanmanız.Denizli’mize, hayırlı ve uğurlu olsun.” diye seslendi.

İnternet ortamından 254 ön başvurunun olduğu webinara, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Portekizli Takım Lideri FernandoMerino, İkada İnsan Kaynakları İş Geliştirme Uzmanı İlhami Birkan, DTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan,Projenin Teknik Yöneticisi Ayşegül Çiviile çok sayıda DTO üyesi katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: “DÖNÜŞÜM PROJEMİZ, DENİZLİ’DE ÇAĞIR AÇACAK”

Başkan Erdoğan, açış konuşmasında, projelerinin Denizli sanayisineçağatlatacak derece önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan,“Projemizde yüklenici lider şirket olan İkada Danışmanlık ile ortakları Almanya’dan Aachen Üniversitesi ve İtalya’dan Eurecna S.P.A firmalarıyla, büyük bir konsorsiyum oluşturduk. Avrupa Birliği’nden %100’ühibe 5 milyonEuro’lukdestek alan projemiz, ilimizvebölgemiziçinçokönemli. SanayiBakanlığımıztarafından,ülkemizdekiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalararasındanseçilen 2 büyük projedenbiri.

Projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği’ne veprojemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ile Teknik tekstil merkezimizin kurulacağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’mıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.Denizli Ticaret Odamızda, bu projemiz için özel bir yönetim merkezi oluşturduk.Teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Üyelerimizdenbir ricam var; o dabumerkezimizletemasageçip, fikirlerinibizimlepaylaşmalarıvebuimkândan faydalanmalarıdır.” dedi.

PROJELERİNİN DENİZLİ’YE NELER KAZANDIRACAĞINI ANLATTI

Başkan Erdoğan ayrıca, merkezin içeriği ve projelerindeki hizmetlerden de bahsetti. Erdoğan, “Merkezimizdeuçakvearaba parçaları, helikopter vedroneparçaları, yat,kayıkve kanoparçaları, kayak takımıvegolf sopasınınyanısırakemanve gitar gibi enstrümanlarınkasaları üretilebilecek.İtfaiyeciler için alev geciktirici kumaşlargeliştirilebilecek.Otomotiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerindekullanılabilecek ürünlerde,ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikiş yapılabilecek. Aromaterapi uygulayan, ısıtma ve soğutmayapabilenveyaşamsal verilerin toplanmasıgibiözelişlevleriolanakıllı yatak tekstilleri için çalışılabilecek.Dahili elektronik iletişim cihazlarına sahip akıllı giysilerüretilebilecek.Perdelerdeve döşemelerde,dekorasyon çeşitliliğiniartıracakve renk tercihini son kullanıcının yani tüketicinin inisiyatifine bırakarak yeniden dekoratif dizaynı kolaylaştıracak, rengiayarlanabilenoptik ev tekstilleriyle ilgili çalışılabilecek.Çevreye duyarlı olarak sentetik ürünlerin ve belki pamuk liflerinin susuz ortamda boyanabilmesi sağlanacak.Covid-19 salgınıyladeğeridahaçokanlaşılan,ameliyathaneler için önlüklerve ameliyathane malzemeleri gibitek kullanımlık ürünlerüretilebilecek.İnşaatlar için beton ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, mukavemeti ve mimari kaliteyi artıran tekstillerdizaynedilebilecek.Ayrıca, merkezimizdeki enerji ölçüm ekipmanlarıyla, üyelerimizin tesislerinin enerji verimliliği izlenerek, kayıplarının azaltılması sağlanacak.Bu teknik konuların detayları,uzmanlarımız tarafından projemiz boyunca üyelerimizle paylaşılacaktır.ProjemizleDenizli’mizdeçığıraçacakekibimize, kolaylıklarvebaşarılardiliyorum.Hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

DTO EKİBİNDEKİ UZMANLAR, KATILIMCILARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRDİ

Başkan Erdoğan’dan sonra teknik ekibindeki uzmanlar, katılımcıları proje ve işleyişi hakkında daha detaylı bilgilendirdi.

Bir cevap yazın