CHP’DE “İNSAN HAKLARI”NA DAYALI ÖRGÜTLENME MODELİ

CHP’DE “İNSAN HAKLARI”NA DAYALI ÖRGÜTLENME MODELİ
81 İLİN İNSAN HAKLARI SORUMLULARIYLA İLK TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇ:
İHLALLERİ ÖNLEME, İZLEME, HAK ARAMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRME
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 81 İlin İnsan
Hakları sorumlularıyla ilk toplanClarını gerçekleşErdi. İnsan haklarına dayalı örgütlenme
modelinini nasıl hayata geçirecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplanCda;
yerelde insan haklarını önceliklendiren, hak sahiplerinin doğrudan erişimini kolaylaşCran,
önleyici işlevi olan “il insan hakları sorumluları”nın; il örgütlerine gönderdikleri yazının
ardından avukat üyeler öncelikli olmak üzere belirlendiğini belirten Gülizar Biçer Karaca; il
sorumlularıyla düzenli aylık toplanClar ile bir araya gelmeyi ve poliEka üretmeyi
öngördüklerini; güncel gelişmelerde bölgesel ve yerel bazlı izleme-gözlem çalışmaları
planladıklarını, belirlenen sorumlularla ilk toplanCyı insan hakları haPasında çevrimiçi olarak
yaparak yol haritasını kaClımcılık ilkesiyle birlikte oluşturduklarını söyledi.
MADEN İŞÇİLERİNDEN DEPREME KANAL İSTANBUL’DAN KAYYUMLARA İNSAN HAKLARI
GÜNDEMİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında gerçekleşErilen
toplanCda; CHP İnsan Hakları İl Sorumluları; hukukun üstünlüğü, sosyal devlet, insan
haklarına dayalı demokraEk hukuk devleE ilkeleri ile temel haklara ilişkin geniş bir
değerlendirme yapıldı; adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğü, toplanC ve gösteri
yürüyüşleri düzenleme hakkı, eğiEm hakkı, sağlık hakkı, yaşam hakkı, sendikal haklar ile
eşitlik gibi konularda yaşanan hak ihlallerini ve önerilerini aktardı. ToplanCda öne çıkan bazı
başlıklar şu şekilde: Depremden tacizlere, maden işçilerinden Kanal İstanbul’a illerin özgü
durumlarından kaynaklananlar dahil olmak üzere ülkenin genelinde yaşanan temel hak
ihlalleri, pandeminin parE çalışmaları üzerine etkisi, parE içi güçlendirme çalışmaları, kadına
yönelik şiddet, çocuk hakları, engelli hakları, mülteci hakları, risk alCndaki gruplar, barınma,
sağlık, eğiEm, örgün eğiEm dışındaki eğiEm kurumları, meslek liseleri, doğa hakları, doğal
afetler, işsizlik, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü, sendikal haklar, cezaevleri, aşılama,
uyuşturucu ile mücadele, nefret söylemi, sokakta yaşayanlar, ölüm oruçları, sınırlarımızdaki
savaşların ülkemize olan etkisi, toplumun farklı kesimlerinin pandemide yaşadıkları sorunlar,
gelir dağılımındaki adaletsizlik, Vrsat eşitsizliği, tarım alanlarının yok edilmesi veya imara
açılması, temiz hava ve temiz suya erişim, kayyumlar, sivil toplum ile ileEşim ve işbirliği, yerel
1
yöneEmlere uygulanan haksız cezaların halka olan etkisi, seçilmiş siyasilerin kriminalize
edilmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum, cezaevleri, tek adam rejiminde artan baskı,
sansür ve cezalandırma poliEkaları…
HAK BİLİNCİ, HAK ARAMA, KOLAYLAŞTIRICILIK
CHP’nin insan haklarına dayalı örgütlenme modelini illerde yaygınlaşCracaklarını anlatan
Gülizar Biçer Karaca; 3 ana başlığı şu şekilde özetledi:
● Yur\aşlarımızın “HAK BİLİNCİ”ne erişmesini sağlamak, lütuf değil hak bilincinin anayasal
güvence alCnda olduğunu anlatmak
● “HAK ARAMA YÖNTEMLERİ”ni yur\aşlarımıza anlatarak, hak ihlallerinin önlenebilirliğine katkı
sunmak
● Güven ilişkisini sağlayarak mağdur birey ve ailelerin yanında yer almak, Barolar ve ilgili
STK’larla işbirliği içinde yerelde KOLAYLAŞTIRICILIK yapmak
CHP’nin İnsan Hakları alanındaki öne çıkan bazı tespit ve öneriler;
● ParE içi kurumsal çalışmalar, hak temelli eğiEm ve güçlendirme çalışmaları
● Pandeminin yaraeğı yıkım, çoklu hak ihlalleri ve derinleşErdiği sorunlarla baş etme
praEkleri
● Hak temelli sosyal poliEka ve sosyal devlet ilkeleri
● Mağdurlara destek, hak arama bilinci gelişErilmesi
● Engellenen haklara erişimin imkanları
● Yerel yöneEmlerin örnek uygulamalarının yaygınlaşCrılması
● Hak arama araçlarının yur\aşlarla paylaşılması
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bölgesel
toplanClarla sorunları detaylı ele almaya ve çalışmaları eşgüdümle sürdürmeye devam
edeceklerini belirterek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde tüm illerde İnsan Hakları
Çerçeve Metnini paylaşacakları basın açıklaması yapmayı planladıklarını belirh

Bir cevap yazın