DSO’DAN YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda” önemli değişiklikler yapıldı. 2012’de yürürlüğe giren mevcut teşvik sistemini değiştiren düzenlemede en önemli yenilik ilçe bazında teşvik sisteminin getirilmiş olması. Mevcut 81 ili sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrına mevcut teşvik sistemi TÜİK tarafından yapılan çalışmaya dayanılarak belirlenen aynı düzeyi ilçeler için pozitif ayrımcılık yapmak için de kullanıyor.

Yapılan son değişikliklerle yine 2. bölgede olan Denizli’den de Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney ve Çameli ilçeleri bir alt bölge olan 3. bölgenin desteklerinden faydalandırılacak. Denizli Sanayi Odası’nın 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen meclis toplantısında da gündeme alınan yeni teşvik uygulaması ile ilgili açıklama yapan Müjdat Keçeci teşvik sisteminin yanlış parametreler üzerine kurulduğunu belirten açıklamasında şunlara değindi:

“Yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana bölgesel teşvik sisteminin yanlışlıkları üzerine defalarca basın açıklaması yapıp, kanun yapıcılara sayısız dosya sunduk. Bölgesel teşvik sisteminin getirilme amacı, bölgeler arasındaki dengesizlikleri azaltarak az gelişmiş bölgelerde yatırım yapılmasının sağlanması idi. Ancak 2018 yılında yine TÜİK tarafından açıklanan bölgesel GSYH verileri, bölgesel teşvik sisteminin istenilen sonucu yaratmadığını rakamlarla önümüze koydu. Aşağıda da net bir şekilde görünen rakamlara göre 6. Bölge sanayi ve inşaat yatırımları anlamında diğer bölgelerin oldukça gerisinde kalırken yine sanayi ve inşaat sektörlerinin bu bölgedeki reel büyüme hızı eksilerde. Bu demektir ki bölgeler arası dengesizlik devam etmektedir ve bunu gidermek için kurulmuş olan sistem hedefini gerçekleştirememiştir.

Bölgesel teşvik sisteminin istenilen sonuca ulaşmadığı halde ilçe bazında aynı parametrelerle uygulanmasını eleştiren Keçeci, “Sanayi kalkınmanın önemli bir unsuru olmakla birlikte tek unsuru değildir. Bölgelerin tarımla da turizmle de kalkınması mümkündür. TÜİK tarafında yapılan sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre ilçelerin de illerin de ayrıştırılması bu nedenle yanlıştır. Denizli özelinde bir alt destekten faydalanacak ilçelerimizin esas desteklenmeleri gereken nokta kırsal turizm veya tarımsal üretimdir. Özellikle tarımsal üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde daha da iyi anladık. Çiftçimizi, yerel üretimimizi desteklemek de en az bir sanayi kuruluşunu desteklemek kadar önemlidir. Hele ki bu ürün pamuk gibi, tütün gibi tarıma dayalı bir sanayinin gelişmesine olanak sağlıyorsa daha da önemlidir. Diğer yandan halihazırda gelişmekte olan ilçelere bu desteklerin verilmemesi, ayağa kalkmaya çalışan üretim alanlarının kösteklenmesi anlamına gelmektedir. Yerel dinamikler dikkate alınmadan yapılan bu düzenleme ne yazık ki Denizli sanayisini baltalayacak niteliktedir. Denizli özelinde en çarpıcı örnek Çardak ilçesi olmuştur. Halihazırda bir organize sanayi bölgesinin bulunduğu Çardak’ın bu kapsamda desteklenmeyerek neredeyse tamamı tarıma elverişli arazilerden oluşan ilçelerin bu kapsamda değerlendirilmesi yatırımın desteklenmesi olarak adlandırılamaz. Bu sebeple, bölgeler arası dengesizliği gidermeye odaklanan teşvik sisteminin yerel aktörlerin de üzerinde mutabık kalacağı yeni parametrelerle tekrar düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Bir cevap yazın