ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖNCELİK HIZLA HAREKETE GEÇMEK OLMALI!Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına
ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji
Verimliliği Derneği – VERİMDER, Denizli’de gerçekleştirdiği 26. toplantısında
yapılarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.
Dalmaçyalı sponsorluğu ve Denizli Ticaret Odası iş birliği ile gerçekleştirilen
toplantının ana gündem maddesi yapılarda enerji verimliliği oldu.
Kurulduğu günden bu yana enerji verimliliği alanında faaliyetler gösteren Yapılarda Enerji Verimliliği –
VERİMDER, enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık
oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 26.’sını Denizli’de gerçekleştirdi.
Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER, Denizli toplantısını kamu
kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve kanaat önderlerinin de yoğun
ilgisiyle gerçekleştirdi.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN: ÜLKELERİN TAM BAĞIMSIZ OLABİLMESİ
ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDAN GEÇİYOR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de gerçekleşen VERİMDER’in 26. Toplantısında
yapmış olduğu açılış konuşmasında şu sözleri aktardı:
“Bugün burada şehrimiz, ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz için önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Enerji
dünyada çok kıymetli. Bugün baktığımızda savaşların, mücadelenin temeli enerji… Ayrıca enerji silah olarak
da kullanılmak zorunda kaldı. Ülkelerin tam bağımsız olabilmesi, hayatına tek başına devam edebilmesi
için enerji bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Üretmek maliyetli ve zahmetli. Eğer doğru enerji
üretemezseniz, karbon ve emisyon alanında çevreye birçok olumsuzlukları beraberinde getirirsiniz. Vahşi
tüketim, düşüncesizce kullanım, teknolojiyi kullanmadan ısıtmak – soğutmak, diğer enerjileri kullanmak
ülkemizi ve dünyamızı başka boyuta getiriyor. En ucuz enerji, en temiz enerji kullanılmayan, tasarruf edilen
enerjidir.”
ENERJİYİ ARTIK SANAYİDEN ÇOK YAPILARDA KULLANIYORUZ
Enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini
aktaran VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin yaptığı konuşmada şunları aktardı:
“Türkiye’de bulunan 20 milyonu aşkın hanenin yüzde 80’den fazlası enerjiyi verimli kullanmıyor. Binalarda
enerji tüketimi, sanayiyi geçmiş durumda. Enerjiyi artık sanayiden çok binalarda kullanıyoruz. Kullanılan
enerjinin yüzde 40’ından fazlası da binalarda tüketiliyor. Araba alırken yakıtına dikkat ediyoruz ama konut
alırken enerji verimliliğine dikkat etmiyoruz. 60 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın yüzde 40’ı
binalarda, konutlarda tüketiliyor. Bu durum maalesef cari açığımızı da büyütüyor. Daha az enerji tüketerek
aynı randımanı sağlamalıyız. Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da
Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 9-10 milyar dolar
arasında daraltma imkanımız var.”
“SADECE BİLİNÇ OLUŞTURMAK DEĞİL HAREKETE GEÇMEK DE ÖNEMLİ”
VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ise konuşmasına VERİMDER hakkında bilgiler vererek başladı.
Ardından dünyada ve Türkiye’de özellikle konutlardaki enerji verimliliğinin önemine yönelik açıklamalarda
bulunarak, “Dünya şu anda enerji krizinin eşiğinde. Dolayısıyla enerji verimliliği ve tasarruf konuları çok
daha öne çıkıyor. Binaların enerji verimliliğinin sağlanması da kritik bir noktaya geldi. Ülkemizde 25 milyon
konuttan yüzde 80’e yakının enerji verimsiz olarak imal edildiğini biliyoruz. Binaların enerji verimli hale
getirilmediği durumda sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleşme şansı söz konusu değil” dedi. En önemli
konu başlıklarından birinin iklim olduğuna da dikkat çeken Korkmaz, “2021 yılında Türkiye Paris İklim
Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı değişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı oldu. Bizim artık bir iklim politikamızın oluşması gerekiyor, çünkü bu
anlaşmayı imzalayarak 2030 yılında, mevcut şartlara göre karbon emisyonlarımızı karbon salınımlarımızı
azaltmayı taahhüt ettik. Ülkemizdeki sera gazı salınımlarının yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor.
Biz binalarımızı enerji verimli hale getirmeden ne o anlaşmanın yükümlülüklerini ne de gelecekte çok daha
yaşanır bir ülke ve dünya oluşturma şansımız ne yazık ki söz konusu değil. Bu kapsamda bilinç seviyesi
önemli, ancak sadece bilinç oluşturmak değil harekete geçmek de önemli” ifadelerini kullandı.
BÖLGENİZİN İKLİMİNE ve YÖNETMELİĞE UYGUN SİSTEMLERİ SEÇİN
VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz “Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı
ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı
olmayan binalarda oluşuyor. Enerji verimliliği ve tasarrufu denince ilk akla gelen yöntem, binaların dış
cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Isı yalıtımı kalınlıkları bölgeden bölgeye fark gösteriyor. Denizli gibi
soğuk illerde ısı yalıtımının standartlara uygun daha kalın malzeme ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doğru
malzeme seçimi ve sistem standartlarına sahip paket sistem kullanımı büyük önem taşıyor. Burada
uygulamadan ziyade bir sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması ile yaklaşık
%50 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra binaların görünümü güzelleşirken yapının
korunmasına da katkı sağlanmaktadır” dedi.
“VERİMLİLİK İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇAĞIN VAZGEÇİLMEZ GÜNDEM MADDESİ”
Denizli ticaret odası olarak, şehrin ve insanların yararına olan her türlü girişimde öncü ve destekçi
olduklarını belirten Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay
sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Denizli’de teknik tekstile dönüşüm projemiz kapsamında, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile iş
birliği protokolü imzaladık. Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli
işletmelerin enerji verimliliklerini analiz edip raporlayarak, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini
sağlamak üzere şubat ayında harekete geçtik. Daha öncesinde de Avrupa Birliği kaynaklarıyla
hazırladığımız öğrenmeyi inşa ediyoruz projemizin kapsamında ısı, ses, su ve nem yalıtımı eğitimleri
düzenledik. “Küresel enerji talebindeki artış, 2021’de yaklaşık yüzde 4,6 idi. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’mızın ekim ayındaki verilerine göre Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi ise geçen yıl bir önceki
yıla göre %8,74 elektrik üretimi de %9,14 arttı. Ancak ülkemiz, enerji ihtiyacını karşılamada, yüzde 74 gibi
çok büyük bir oranda dışarıya yani ithalata bağımlı. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği miktar, eylülde
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 arttı. Verimlilik içinde bulunduğumuz çağın en önemli ve vazgeçilmez
gündem maddelerinden biridir. İnsanın, yapıların ve kurumların verimliliğini artırabilmek için bilimsel
çalışmalar yürütülmektedir. VERİMDER’in Denizli Ticaret Odamız ve Dünya Gazetesi’nin iş birliğiyle
organize ettiği iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele aldığımız Anadolu
Buluşmaları, bu anlamda atılan büyük bir adımdır.”
“ÖNCELİK MEVCUT ENERJİNİN KORUNMASI OLMALI”
Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yapmış olduğu konuşmasında şu sözleri aktardı:
“70’li yıllarda enerji verimliliğini iki ampulden birini söndür olarak algılıyorduk. Bugüne geldiğimizde
gördük ki tasarrufun sadece yüzde 5’iymiş bu sorun. Kendimizi karanlıkta bırakarak enerji tasarrufu
sağlamak yerine zihnimizi aydınlatmak ve kullanmadığımız enerjiyi harcamamak daha önemliymiş.
Enerjiden tasarruf etmek için önce konu hakkında bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Önce var olan enerjiyi
korumak sonrasında alternatif enerji kaynakları aramak gerekiyor. VERİMDER’in de gezme sebebi enerjiyi
verimli kullanma konusunda bilinçlendirme sağlamak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda
halkı bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak son derece önemli.”
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Hakkında:
Her geçen gün azalan mevcut enerji kaynaklarımızı korumak ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere
daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi hedefleyen VERİMDER, kamuoyunu yapılarda ısı yalıtımı, enerji
verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla
kurulan sivil toplum kuruluşudur.
Mevcut enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasına destek sağlayacak projeleri hayata
geçirmeyi hedefleyen VERİMDER, toplumun her kesimi ile işbirliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme
ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir. Ayrıca ülkemizdeki
yönetmeliklerin AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumunda bilgi ve birikimiyle destek vermek önceliğidir.

Bir cevap yazın