Büyükşehir’in dev çevre yatırımı tamamlandı


Çevre dostu tesiste doğaya tek damla atık bırakılmıyor
Büyükşehir Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot hizmete alındı
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi
kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması
için başlatılan dev proje tamamlandı. Yıllık 300 milyon kilogram evsel
atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği çevre dostu tesiste doğaya tek
bir damla atık bırakılmıyor.
Türkiye’nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli
Büyükşehir Belediyesi, yılda 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile
birlikte bertaraf edildiği Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım
çalışmalarını tamamladı. Katı atık depolama sahası 6,5 hektar daha büyütülen
Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesis kapasitesi, söz konusu
yatırımla Denizli’nin gelecek 10 yıl daha ihtiyacını karşılayacak şekilde artırıldı.
Yıllık 300 milyon kilogram evsel atığın hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde bertaraf edildiği çevre dostu tesis, doğaya tek bir damla atık
su bırakmıyor. Bünyesinde; çöplerdeki sızıntı sularının arıtılarak çevre ve insan
sağlığına karşı zararsız hale getirildiği Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, tıbbi atıkların
virüs ve mikroplardan arındırıldığı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve çöplerden
oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretilen Biyokütle Enerji Santrali
bulunan tesis Büyükşehir Belediyesinin en önemli çevre yatırımları arasında yer
alıyor.
“Denizli’mizde taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek,
Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışmasının tamamlandığını
müjdeledi. Tesis kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak
şekilde artırıldığını ifade eden Başkan Zolan, “Katı Atık Bertaraf Tesisimiz
çevre konusundaki en önemli yatırımlarımızdan biridir. Çöp sularının dahi
arıtılmadan tek bir damlasının doğaya bırakılmadığı tesisimiz ile doğa, çevre ve

Bir cevap yazın