GÜLİZAR BİÇER KARACA ÇAMELİLİ VATANDAŞLARIN İDDİALARI İÇİN CİMER’E BAŞVURUDA BULUNDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan’ın eşinin kardeşinden kardeşinin kızına, oğlundan kardeşinin damadına aile üyelerinin AKP’li belediyelerde işe başladığı iddiaları ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu. Çameli Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının aile ve akrabalarının belediyelerdeki göreve getirilme kriterleri hakkında kamuoyunda yer alan iddiaları CİMER aracılığıyla soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, liyakat ilkelerinin hiçe sayıldığına ve eşe dosta akrabaya kıyak döneminin AKP iktidarında “olağan” hale geldiğini hatırlattı ve başta Çamelili hemşehrileri olmak üzere vatandaşların bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

EŞ DOST AKRABALARIN İŞE YERLEŞTİRİLDİĞİ İDDİALARI YANIT BEKLİYOR

Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın oğlu, kardeşinin kızı, kardeşinin oğlu, kardeşinin damadı, eşinin kardeşinin Denizli Büyükşehir, Pamukkale ve Çameli Belediyelerinde farklı pozisyonlara mülakatla ya da sözlü/yazılı bir sınava katılarak alınıp alınmadığını soran Gülizar Biçer Karaca, Belediye Başkan yardımcısı Fethi Uğur’un da oğlundan kızına damadından kardeşinin oğluna AKP’li belediyelerde görev aldığı iddiaları üzerine, işe yerleştirmelerde hangi kriter gözetildiği hakkında kamuoyu sorulara cevap bekliyor” dedi.

İşte kamuoyunda tartışma konusu olan, Çameli Belediye Başkanı, yardımcısı ve ailesi ile ilgili iddialarla ilgili olarak Çameli Belediyesi’ne iddialar ile ilgili yapılan CİMER Başvurusuna konu sorular:

1 – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın; oğullarının Denizli Büyükşehir ve Pamukkale Belediyesi’nde, kardeşinin kızının Çameli Belediyesi’nde, kardeşinin oğlunun DESKİ’de, kardeşinin damadının Çameli Belediyesi’nde, eşinin kardeşinin Denizli Büyükşehir Belediyesinde görev yaptıkları iddiaları doğru mudur?

2 – Çameli Belediye Başkanı ve ailesi ile ilgili iddialar doğru ise bu kişiler söz konusu görevlere hangi liyakat kriterleri çerçevesinde getirilmişlerdir? Söz konusu kişiler bu pozisyonlarda görev almadan önce herhangi bir yazılı ve sözlü (mülakat) sınavdan geçirilmişler midir? Geçirilmişler ise yazılı ve sözlü (mülakat) sınava girenler için ayrı ayrı belirtilmek üzere her birinin yazılı ve sözlü (mülakat) sınavlardan aldıkları puanlar nedir?

3 – Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur’un; oğlunun, kardeşinin oğlunun ve damadının Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde, kızının Çameli Belediyesi’nde görev yaptıkları iddiaları doğru mudur?

4 – Çameli Belediye Başkan Yardımcısı ve ailesi ile ilgili iddialar doğru ise bu kişiler söz konusu görevlere hangi liyakat kriterleri çerçevesinde getirilmişlerdir? Söz konusu kişiler bu pozisyonlarda görev almadan önce herhangi bir yazılı ve sözlü (mülakat) sınavdan geçirilmişler midir? Geçirilmişler ise yazılı ve sözlü (mülakat) sınava girenler için ayrı ayrı belirtilmek üzere her birinin yazılı ve sözlü (mülakat) sınavlardan aldıkları puanlar nedir?

Bir cevap yazın